mình có chú họa mi thuần rồi,nhưng hai mép tự nhiên bị sưng,nhìn như có mủ ấy,tù lúc bị em nó ăn ít cám ,chỉ ăn dế mèn là chính.và ít hót nữa,có ai biết cách chữa xin chỉ giáo gúp mình với.thank/