tôi có một em chào mào bị xoăn lông nhơ ae chỉ giúp thank ae nhiều