Em ở Thái Nguyên mọi người có thể chỉ cho E chỗ mua Finch được không ạ, Hix kết thể loại này quá mà chưa tìm được địa chỉ AVI toàn chào mào với chòe