Trước dùng T5 Odysea nông dân quen rồi, giờ em mới chuyển sang dùng T5 Cyrex, lạ nước lạ cái với việc hẹn giờ của nó quá. Bác nào biết giúp em nhé.
Em dùng loại 6 bóng, nó có 2 chế độ:
- Hẹn giờ: cái này chỉ hẹn được 1 round (tắt - bật) trong vòng 24 tiếng nên cũng khó cho bể mới.

- Bằng tay: bình thường khi cắm điện chỉ có 1 cặp đầu tiên sáng, phải sử dụng bàn điều khiển bật 2 cặp kia lên. Nếu ngắt điện và có điện trở lại thì lại chỉ có 1 cặp sáng, các cặp kia lại phải bật bằng tay lên.

Em chưa rõ là nếu giờ em có nhu cầu đặt hẹn giờ 2 round (bật - tắt, nghỉ, bật - tắt, nghỉ) thì phải setup thế nào. Em có sẵn hẹn giờ cơ rồi.

Bác nào dùng rồi hoặc các bác chuyên gia tư vấn xử lý giúp nhé.