Rắn chạch Kuli - Stripped Kuli Loach (bán theo con)
Tên khoa học: Pangio kuhlii (Valenciennes, 1846)
Tên thường gọi: Chạch Kuli, rắn chạch Kuli, Kuhli Loach, Coolie Loach, Leapord Eel, Prickly Eye.
Tên đồng nghĩa: Acanthophthalmus kuhlii, Cobitis kuhlii
Nguồn gốc: Indonesia
Phân biệt giới tính: Con cái thường mập hơn con đực khi mang trứng giống các loài Pangio khác.
Kích thước tối đa: 10cm
Dễ nhầm lẫn: Rất dễ nhầm lẫn với các loài Kuli khác.
Chăm sóc: Trong bể cần có nhiều hang hốc cho cá trốn. Nền bể cần mềm. Nên nuôi theo đàn từ 4 con trở lên để tránh cá bị stress. Đàn càng nhiều cá sống càng khỏe. Tuyệt đối tránh nuôi số lượng quá ít (1,2 con)
Cho ăn: Dễ dàng ăn mọi loại thức ăn. Có thể ăn thức ăn lá, thức ăn nổi, thức ăn chìm, sâu đỏ đông lạnh, tôm khô.
Chất nước: pH: 6.2-6.8.
Nhiệt độ lý tưởng: 78 - 82ºF (25.5 - 28ºC)