e mới chơi nên muốn nhờ ae chỉ giáo xem giúp em con nhỏ bên phải Clip là dòng gì với ạ. Thanks !!!

http://www.youtube.com/watch?v=9SVDb...er&app=desktop