Xin các bác chữa trị cho 2 đàn gà con nhà em.Hiện tượng đàn gà 2-3 tuần tuổi và đàn 1.5 tháng vẫn ăn uống bình thường chỉ có biểu hiện thi thoảng há mỏ đứng hoặc nằm ngáp.Một số anh em nói bị giun sán nhưng em đã tẩy rồi vẫn chưa cho hiệu quả,xin các bác cao nhân giúp đỡ em xin chân thành cảm ơn!