Chó bố là chó nhà mình,chó mẹ của cậu em chó hiên còn 7 con cả đực và cái được 45 ngày tuổi. Liên hệ Phong 0934527110 lĩnh nam hoàng mai hn
ảnh chó bố, mẹ và con ở đây
https://imageshack.com/i/0i2eabj