nếu các bạn có cơ hội dến Hòa Lan chơi ,thì ghé xem nhé. Địa chỉ nè Open Fireplace Centre," in Vlaardingen, Netherlands


Have Fun nhe
Tùng