1 sắc bông cúc màu kem trắng 200k
1 sắc bông cúc màu nâu trắng 200k

liên hệ 0909957502 Hy
2/27 Hàm Nghi Q1 ,xin gọi trước khi ghé vì hay ra ngoài
ship toàn quốc có tính phí