mình đang nuôi 2 chú chào mào. không biết dùng cám nào cho tốt, giữ lửa cho chim, ngoài thị trường nhiêu quá.. không biết chon loại nào??