Như Tiêu đề mình muốn bán 1 bộ cầu cho vẹt , 1 mẫu mới làm nhé

Như hình , Giá 1 triệu sẽ có fix cho ai nhiệt tình

Liên Hệ 0928989636
Liên Hệ 0928989636