Xin mod cho e vài ngày !!! Có bác nào muốn nâng cấp lên ko , có nac 7 thi nhường lại cho e với .......0909300090 số phone của e