Mình muốn mua gà rừng mới bẫy về trống lẫn mái, đem vào HCM bán lại. Hôm bữa có ra Long Khánh, gần Suối Tre, Núi đỏ nhưng mua được có 2 con. Anh em bạn bè gần xa biết chỗ hay biết sdt người bán thì chỉ giúp mình với!. mình sẽ hẹn trước có gà thì ra ngoài ấy lấy luôn, chứ ra ngoài ấy mà không có lại quay về thì mất công quá.

Chân thành cảm ơn anh em!!!

sdt mình ..01225..282..344