các bạn vào đây xem cá nhé . có rất nhiều cá đẹp lắm, và san hô nừa đó
Enjoy nhé

http://www.marinecenter.com/fish
Jamie