Các bạn cho mình hỏi con dưới đây có phải cửu sừng mắt đỏ không??? Và nuôi nó có dễ không với??