Hà nội: Cần thanh lý bể thủy sinh 1.3mx0.65mx0.65m
Ai có nhu cầu liên xin hệ Mr Phú, ĐT: 0983295072