Cập nhật cá, chi tiết liên hệ fb .
Kích cầu tí nhé.
600k/chậu - 1 tr/2 chậu .
Size 18-20
Phù hợp bác nào nuôi bể kính diện tích eo hẹp .
01677185134