Mình muốn dán bể 90 45 45 kính 10 mài vi tính dán dấu keo. Bán nào dán bể cho e xin giá ạ