Mình cần thanh lý lọc tràn 4 ngăn thích hợp dùng cho bể 1m có giằng để gác lọc, giá 70k ai xúc inbox nhá