mình mới tập chơi chào mào và sinh sống tại miền bắc(nơi chim trung mang rất hiếm)
hiện tại muốn giao lưu 1 em trung mang về chơi nhưng có nghe những người chơi trước nói chơi chim trung mang rất khó? trung mang họ nói nếu chơi phải có ít nhất 2 con? và nếu mang đi dượt thì chim thường không đấu với chim bắc mà chỉ thái độ?(chỗ em mọi người chơi chim bắc là chính,hix)
mặt khác chim trung mang nếu mang ra bắc hay bị mất giọng?
em khoái nuôi 1 em xem thế nào nhưng chưa rõ lắm về cách chăm sóc và giữ giọng cho nó các bác đi trước có kinh nghiệm chỉ giùm em với vì chim trung mang chuẩn giá hơi mặn,điều kiện thì có ít nên muốn tham khảo các bác trước khi quyết định,thanks các bác trước!