Em cần mua tép King Kong và Extreme KK, tép đực thì càng tốt. Giao dịch ở HCM. Anh em nào có tép cần thanh lý thì liên hệ em ở số 012 8888 6933. Xin cảm ơn