Như tiêu để, e cần mua box tép bằng vải, bác nào có cứ inbox e nha, e cần mua 3 cái
Hoặc liên hệ mình: 01282.149.742