e mới tập chơi đang tính mua e mồi này nên nhờ các bác chém họ e nước chơi của nó có phải chim cứng gù không có chứng chim và bỏ bổi không