như tiêu đề , bác nào còn dư lũa nào nhỏ nhỏ thôi ( vì hồ em bé d50, r 36 ) nuôi cá vàng nữa nên cần không gian , ai còn dư trầu bà-ráy hay hẹ , dương xỉ thì thanh lí em 1 ít thôi cũng được..