chào tất cả thành viên trên dd chimcacanh hôm này tôi xin được đăng tôpic này mong được mọi người đã đi bẩy thành công gà rừng xin để lại cho em 1 con trống rặc? hiện giờ em thấy các anh chị em cô chú trên dd này bẩy gà và xem các video em rất thích nhưng khổ nổi em chưa có kinh nghiệm nào bẩy gà rừng, mà em rất muốn nuôi 1 em rừng rặc tìm hoài mà hổng thấy ai bán nay qua dd này mình mong anh chị em cô chú nếu có bẩy được xin để lại cho em 1 con cũng quý lắm rồi giá cả cứ gọi điện em thương lượng hoặc trả lời qua topic này cũng được rất mong mọi người trả lời giúp em đây là sdt em nè 01636202171