1. Mohaw lace HTD
60k/1 cặp ( trống mái - 2.5 tháng) - mua 5 tặng 1
video cá 4 tháng


2. tiger endler
25k/1 cặp ( trống mái - 2.5 tháng )- mua 5 tặng 1


3. albino full red HTD
100k/ cặp ( trống mái -2 tháng )3. albino full red BDS
...k/ căp ( trống - mái )
Liên hệ: 0904769540 - call nhé ( Ngọc - 21 tuổi )
Địa chỉ : Đông Anh - gần cầu Thăng Long
YH: because_i_love_you_9510