bể mình khá nhiều rêu. cách đây mấy hôm có tiêm oxi già để diệt. dc vài hôm thì thấy bể rất nhiều cặn bẩn và vẩn bụi. bật lọc 24/24 mà ko thấy hết mà rêu thì vẫn còn. mn chỉ dùm bik nguyên nhân tại sao và nên sử lý ntn?