mình lập topic này mong mọi người chia sẻ về cách trồng lan, thấy diễn đàn có nhiều chủ đề hoa nhưng lại thấy thiếu lan, các loại lan, đặt tính và kĩ thuật chăm sóc, mong mọi người ủng hộ topic, nếu mod đi ngang thấy bị trùng thì xin xoá giùm