Em mới làm cái AV d5m r2m c4m. Vấn đề e gặp phải là em làm chuồng trên nền xi măng có cả 1 cái ao dai 2m nuôi cá trê và chép cho e hỏi nền av nên rải vật liệu gi cho đỡ bẩn vi e đi.làm kả tuần mới về 1 lần