Chi tiết tại đây:
http://xahoi.com.vn/an-ninh-hinh-su/...ai-160846.html