hiện nay đôi gáy đẻ nhà mình đã đẻ được 1 trứng hôm qua.năm ngoái bị chuột nó lám cho 1 nó tịt đẻ mất 10 tháng