Em có con gáy từ hình dáng đến mọi chỉ tiêu về nhận dạng chim gáy trống đều đạt, kể cả nhổ lông đuôi để xác định trống mái thì đều ra trống nhưng em gáy này nuôi hoài không gù mặc dù gáy hậu 3 rất dữ. Em chỉ mới tham gia thú chơi này nên mong các bác các chú, các anh ai có thể giúp em đáp sự nghi vấn về em gáy này