Đang cần mua Df700 thanh lý. Bác nào có vui lòng báo em 1 tiếng ạ