Em có ít liễu đỏ răng cưa bán cho anh em:
5k/1 ngọn
Chùm khoảng 10 ngọn hoặc hơn giá 50k/1 chùm
Có ít ảnh cho ae xem:
1 ngọn:

1 chùm:

SDT:
0912823838