Mình cần mua vài cây không khí,nhỏ thôi không cần lớn lắm.Ai có thì liên hệ qua đt dùm vì ít online.ĐT: 0903386928