Bác Binhls và bác GiangNT cho em hỏi:
chim họa mi của em đẹp, khỏe và chọi tốt nhưng đánh nhau chỉ được vài mỏ là máu dồn xuống làm chân đỏ rực, bị chim đối phương mổ vào chân hay đùi là máu tuôn xối xả ( máu rất loãng ). Em hỏi vì sao lại bị như vậy và cách chữa trị như thế nào ?
Mong các bác chỉ giáo!