Cá bướm
Họ Cá bướm
Thời điểm hóa thạch: 72–0Ma
PreЄЄOSDCPTJKPgN
Chaetodontidae.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Liên lớp (superclass) Osteichthyes
Lớp (class) Actinopterygii
Phân lớp (subclass) Neopterygii
Phân thứ lớp (infraclass) Teleostei
Liên bộ (superordo) Acanthopterygii
Bộ (ordo) Perciformes
Phân bộ (subordo) Percoidei
Liên họ (superfamilia) Percoidea
Họ (familia) Chaetodontidae
Chi
Khoảng 10 chi. Xem trong bài.
Danh pháp đồng nghĩa
Chaetodontinae (xem trong bài)
Họ Cá bướm (Chaetodontidae) là một tập hợp các loài cá đại dương vùng nhiệt đới đáng chú ý; cá bướm cờ (bannerfish) và cá san hô (coralfish) cũng được xếp vào họ này. Họ Cá bướm có khoảng 120 loài thuộc 10 chi, tập trung ở các rạn san hô thuộc Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.[1] Có nhiều cặp loài ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương và là thành viên của một chi rất lớn là chi Cá bướm (Chaetodon).
Thoạt nhìn, cá bướm trong giống như phiên bản thu nhỏ của họ Cá bướm gai (Pomacanthidae) nhưng không giống như cá bướm gai, cá bướm không có gai xương preopercle ở các nắp mang. Một vài loài cá bướm thuộc chi Heniochus trông tương tự như loài Zanclus cornutus, loài duy nhất của họ Zanclidae. Trong cận ngành "cá vược" thì giữa Pomacanthidae và cá bướm có mối liên hệ không quá xa trong khi giữa Zanclidae và cá bướm thì lại xa hơn rất nhiều.