cá mắt đèn
tìm hiểu về cá mắt đèn
Cá mắt đèn, cá mắt xanh
Cá mắt xanh có đôi mắt sáng sáng như ánh đèn, giúp cho bể thủy sinh long lanh huyền diệu, Một đàn cá mắt đèn bơi trong bể thủy sinh kết hợp thêm các loài cá nuôi trong bể thủy sinh khác sẽ là tác phẩm độc đáo cho 1 thiên đường thủy sinh.
1. Giới thiệu thông tin chung về cá mắt đèn, cá mắt xanh
- Tên khoa học:Aplocheilichthys normani Ahl, 1928
- Chi tiết phân loại:
Bộ: Cyprinodontiformes (bộ cá sóc)
Họ: Poeciliidae (họ cá khổng tước)
Tên đồng danh: Poropanchax normani (Ahl, 1928); Micropanchax manni Schultz, 1942; Aplocheilichthys gambiensis Svensson, 1933 ...
- Tên tiếng Anh khác: Lamp eye killifish; Blue eye
- Nguồn gốc: Cá nhập nội khoảng năm 2004 – 2005
- Tên Tiếng Anh:Norman’s lamp eye
- Tên Tiếng Việt: Cá Mắt đèn; Cá Mắt xanh
- Nguồn cá: Ngoại nhập