cá xecam
Loài Cá
Tên Khoa Học Puntius tetrazona (Bleeker, 1855)
Tên Tiếng Anh Tiger Barb; Sumatra Barb
Chi Tiết Phân Loại Bộ: Cypriniformes (bộ cá chép)

Họ: Cyprinidae (họ cá chép)

Tên đồng danh: Capoeta tetrazona Bleeker, 1855; Barbus tetrazona (Bleeker, 1855); Barbus tetrazona tetrazona (Bleeker, 1855)

Tên tiếng Việt khác: Mè hổ, Đòng đong bốn sọc

Tên tiếng Anh khác: Partbelt barb; Tiger

Nguồn gốc: Cá nhập nội từ thập niên 70 (kiểu hình tứ vân sọc đen) và đã sản xuất giống phổ biến trong nước.
Phân Bố Indonesia (Sumatra Và Borneo)
Nguồn Cá Sản Xuất Nội Địa
Chiều Dài Cá(cm) 7
Nhiệt Độ Nước(C) 20 - 30
Độ Cứng Nước(dH) 5 - 19
Độ pH 6 - 7.5
Tính Ăn Ăn Tạp
Hình Thức Sinh Sản Đẻ Trứng
Hình Thức Nuôi Đơn
Thể Tích Bể 100 Lít
Nuôi Trong Hồ Rong Có
Yêu Cầu Ánh Sáng Vừa
Yêu Cầu Lọc Nước Ít