cá nana

Tên khoa học : Hasemania nana
# Tên thông dụng : Nana , Silver-tipped tetra
# Tên Việt nam : Nana
# Họ : Characinidae
# Nguồn gốc : Brazil, trong các nhánh của Rio Purus, và Rio Sao Francisco
# Kích thước: 4-5 cm.
# Hệ sinh thái : nơi có các dòng suối nhỏ nước đen và nước trong
# Đặc tính : sống cộng đồng tối thiểu 4 cá thể , hòa bình với nhiều loại cá nhỏ khác . Bơi lội rất hoạt động . Chăm sóc dễ dàng .
# Dinh dưỡng : ấu trùng giáp xác , giáp xác nhỏ . Thích nghi dễ dàng thức ăn tổng hợp . Đôi khi chúng có thể phá hại một số số cây thủy sinh lá nhỏ do nhu cầu dinh dưỡng của từng giai đoạn .
# Sinh sản : dễ dàng nhưng cá bố mẹ có đặc tính ăn trứng ngay sau khi đẻ .

# Kích thước bể : tối thiểu 60lit
# Mật độ : 5-6 cá thể / 60l
# Thiết kế bể nuôi : Nhiều cây thủy sinh tạo bóng râm giúp cá thể hiện màu sắc đẹp .
# Nhiệt độ: 22-28 °C
# pH: 6,2- 7,5
# Tuổi thọ: 4-5 năm
Cá trống có kích thước nhỏ hơn cá mái và có màu ánh đồng đậm đà . Cá mái có kích thước to hơn và màu sắc nhạt hơn