em nuôi con bổi được hơn năm rồi,mà không có tiếng đa đa để chọc thử coi em nó có gáy không,bác nào có file tiếng đa đa cho em xinh 1 khúc được không ạ