1.Tình hình là bể của mình nuôi các loại tép suối vàng, tép suối đen, tép suối xanh, tép suối cam... và tép RC, tép Yamato.
Vấn đề là tất cả các loại tép này đều bới nền làm lộ cả dễ của NMC, Tc cuba....
Xin hỏi các bác có kinh nghiệm là đây là chuyện bình thường hay là có nguyên nhân gì nên chúng nó mới thế....
Ps là tép + cá nhà e vẫn ăn uống + đẻ đái bình thường.
2. Nền của mình thì có một vấn đề là bị một số giun dẹt nước chui nền => nó tạo ra hệ thống đường ngầm chằng chịt dưới nền (tạo nơi cho vi sinh phát triển một cách tự nhiên khá là thú vị) Tuy nhiên thỉnh thoảng nó bơi loạn lên như con đỉa nhìn phát ớn ( . Loại này nó bơi ngoáy ngoáy i hệt con đỉa, cá không ăn được, và nó có màu đỏ tươi như trùn chỉ nhưng không phải trùn chỉ.
Ai biết cách bắt hay bẫy loại này thì giúp mình.