em mới 15 tuổi đam mê nuôi Cá Rồng , Em mới mua 1 em Kim Long ( 800k ) nay úp cho ae trên diễn đàn xem được không và cho em chút khinh nghiệm để nuôi dưởng em nó tốt và lớn anh mời anh em xem hình . em chụp bằng đt cùi hình hơi mờ và xấu ae dung che http://i.upanh.com/vtqofz
http://i.upanh.com/vtqofb