Các bác giup sem với, bé bồ câu nhà em bị rụng lông dưới nách cánh, nhìn như bị sâu ấy, hic, khổ thân. Các bác chuẩn bệnh, kê toa giúp em. Vẫn ăn bình thường, nhát sợ.

Hình ảnh đây.