chào ae gà rừng vui.vừa rồi các tiền bối gà cho mấy con gà rừng khoảng 3thang tuổi cho ae coi choi