ae trong hội đổ gà mồi hay quá. xin giup minh voi
mình có đổ được vài bầy 50%rừng 50%tre mà nuôi không sống được.
nên đổ trống rừng+mái tre
hay mái rừng+ trống tre z mn?
chỉ mình cách nuôi luôn nha
xin các "cao nhân" giúp đỡ!
đa tạ ae trước nha!