mình đang định cấy fiss lên đá bác nào đã làm qua rồi cho minh xin ít kinh nhiệm với
thankss các bác