em có chú sên biển màu vàng mới được nhập vô tưởng chú ấy chết hóa ra chú ấy tự nhân đôi thành hai con ai biết giúp e,cho e ý kiến với,dao này thấy diễn đàn cá biển đi biển tìm máy báy malaysia hết sau ko thấy ai up gì hết