Mình có 2 e PQ màu vàng lửa, 1 đực và 1 cái chó nhà đẻ cần bán. Bổn chó cha mẹ khôn ngoan dễ dạy.
Giá 1T7(sẽ fix cho ACE nào nhiệt tình yêu chó thực sự)
ACE nào có nhu cầu xin liên lạc 48 Thông Tây Hội F10 GV TPHCM(gần UBND quận GV)-Tel 0908349966
Thumb resize.
Thumb resize.
Thumb resize.
Thanks ACE đã đọc tin!